Podmínky chovnosti

 

Plemeno

Kohoutková výška

Chrup, zdravotní testy

Výstavní ocenění (získané po roce věku psa)

Výkon, druh zkoušky

Rtg, kyčlí a loktů DKK + DLK

GR

- pes

- fena

 

56 – 61 cm

51 – 56 cm

Smí chybět zuby kromě řezáků a špičáků

Alespoň 2x velmi dobrý, z toho nejméně jedno ocenění na výstavě vyššího typu (národní, mezinárodní, klubová, speciální) ve věku nad 12 měsíců

OVVR nebo jakákoliv klubová lovecká zkouška.

DKK A/A až C/C*

DLK pouze vyhodnotit, výsledek neovlivňuje chovnost

Skus musí být nůžkový. Zuby M3 (dolní čelist – třetí stolička) nejsou považovány za funkční zuby, proto se do celkového počtu nezapočítávají.

Vady chrupu a skusu

Kontrola psího chrupu a skusu je důležitá nejen z chovatelského hlediska (některé vady mohou být vylučujícími vadami z chovu), ale i z hlediska zdravotního. Pokud psovi zuby špatně vyrostly, mohou někdy zraňovat dutinu ústní nebo způsobovat větší opotřebení protilehlých zubů.

  • Oligodoncie (chudozubost) – v trvalém chrupu chybí jeden nebo více zubů, nejčastěji chybí poslední stoličky (moláry M3) a třenové zuby (premoláry P1).
  • Polydoncie (zdvojení zubů) – dvojmo narostlé trvalé zuby
  • Přetrvávající mléčné zuby – v čelisti zůstává mléčný zub, může napodobit plnochrupost. Mléčné zuby mají řidší sklovinu a jiné zbarvení (mléčně našedlé).

 

Co je to skus?

Skusem se označuje vzájemné postavení horní a dolní čelisti, posuzuje se podle počtu a postavení řezáků od 5 měsíců věku.

Nůžkový skus – je požadován u většiny plemen psů. Horní řezáky jsou umístěné mírně před řadou řezáků spodních a řezáky spodní čelisti se lehce dotýkají řezáků horní čelisti. Velký dotek horních a dolních řezáků se označuje jako těsný nůžkový skus. Naopak když je mezi řezáky mezera 1-2 mm, ale spodní řezáky se ještě dotýkají základů horních řezáků, hovoříme o volném nůžkové skusu.

  • Klešťový skus – hrany řezáků na sebe těsně nasedají, což vede k předčasnému opotřebení zubů.
  • Nepravidelný skus – řezáky netvoří pravidelné oblouky, ale některý ze zubů vystupuje.
  • Zkřížený skus – v tomto případě polovina řezáků tvoří správný zámek, druhá polovina je v předkusu. Tato vada je podmíněna geneticky.
  • Předkus – spodní čelist je delší než horní, oblouk horních řezáků je umístěn před horními. S věkem psa se spíš zvětšuje. Např. u boxerů je tento skus běžný.
  • Podkus – spodní čelist je kratší než horní, mezera mezi horními a dolními řezáky je taková, že se zuby nedotýkají. U některých psů se podkus věkem upraví.

Dokonce i u psů lze některé vady a nepravidelnosti v postavení zubů upravit rovnátky, které předepíše veterinář stomatolog ze zdravotních důvodů (špatné postavení zubů způsobuje psovi bolest aj.)

 

Podkus

Podkus dolní čelisti (čili předkus čelisti horní). Příčinou nerovnoměrného vývoje dolní čelisti v poměru k ostatním částem skeletu hlavy (lebce) je alometrický růst, způsobený tím, že v embryonální fázi života se obě části lebky zakládají různě. Patrný je zejména u dlouholebých (dolichocefálních) plemen, k nimž je možno počítat i kolii. Záleží na tom, zda je u mladého rychle rostoucího psa (feny) dostatečný a stálý přívod vápníku v období výměny chrupu mléčného za trvalý. Pokud tomu tak není, vývoj a růst dolní čelisti se zpomalí, protože zuby trvalého chrupu mají z hlediska života psovité šelmy “přednost” a na kostru dostatek kalcia “nezbyde”. Stav považuji za následek přezubování. I když je vývoj dolní čelisti podmíněn z hlediska genetiky nepříznivě, velmi záleží s ohledem na polygenní dědičnost, na podmínkách prostředí, v daném příp. na výživě, konkrétně na dostatku vápníku v dobře vstřebatelné a využitelné formě v potravě. Postrádám sice údaj o rozsahu (velikosti) podkusu, ale vzhledem k věku feny pokládám za možné vývoj dolní čelisti podpořit aplikací přípravku Calcium citrat, a to – vzhledem k okolnostem a nutnosti zasáhnout co nejrychleji – v dávce 1 g / 1 kg těl. hmot. denně, rozděleně do 2, lépe 3 dílčích dávek, vždy s potravou nebo ihned po krmení (nikdy na prázdný žaludek). Pro max. využitelnost vápníku doporučuji též podávat současně aktivátor výměny látkové v kostní tkáni – přípravek (Petvital) Arthro-Tabs (Arthro-Tabletten), a to v dávce 2krát denně 1 tbl. na 10 kg těl. hmot. po dobu min. 2 měs. (možno i déle). Calcium citrat radím podávat v uvedené dávce nejméně do nápravy stavu a sníženou dávkou (poloviční, čtvrtinovou) pokračovat až do dokončení těl. vývoje (nastává později než pohlavní dospělost). V podobě tablet se Ca citrat kvůli rychlé vstřebatelnosti nedodává. Je-li fena krmena kompletní granulovanou stravou, je přívod vitaminu D nezbytného pro dokonalou utilizaci kalcia zajištěn. V případě barfování by bylo nutno jeho přívod zajistit aplikací přípravku V25 tbl. v dávkách podle návodu. Obavy z předávkování jsou při dodržení doporučených dávek zbytečné, což platí jak pro citran vápenatý, tak pro mikroelementy z Arthro-Tabsů, tak pro vitaminy z V25. V běžné praxi lze předávkovat pouze vitamin D, proto se psu nesmějí podávat žádné humánní koncentrované přípravky s D2. Tzv. převápnění, o kterém se často hovoří, není vzhledem k metabolismu vápníku v organismu psa za fyziologických okolností vůbec možné.